A Motosiklet-Moped Ehliyeti

a-surucu-ehliyet

*01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olan sürücü belgesi sınıfları.

“M”sınıfı sertifika için Moped: Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki-üç-dört tekerlekli motorlu bisikleti kullanacaklar alacaklardır.
 
Geçerlilik süresi:10 yıl
Yaş şartı:16
Kapsadığı ehliyet sınıfı:Yok
“A” sınıfı sertifika için: Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçen iki-üç tekerlekli motosikleti,
 
Geçerlilik süresi:10 yıl
Yaş şartı:20-21
Kapsadığı ehliyet sınıfı:”M” MOPED – “A1 125cc” – “A2 35 kw” (A sınıfı için 24 yaş altında en az 2 yıllık A2 şartı)

“A1” sınıfı sertifika için: Silindir hacmi 125 santimetreküpü,  gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki-üç tekerlekli motosikleti,

Geçerlilik süresi:10 yıl
Yaş şartı:16
Kapsadığı ehliyet sınıfı:”M” MOPED 

“A2” sınıfı sertifika için: Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki-üç tekerlekli motosikleti,

Geçerlilik süresi:10 yıl
Yaş şartı:18
Kapsadığı ehliyet sınıfı:”M” MOPED , “A1″125cc MOTOSİKLET

 

Genel Şartlar

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
1) T.C. kimlik numarası

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim

durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği

3) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmamış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

B) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgah izni veya öğrenim vizesi

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

C) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.
4. Teorik (Trafik ve Çevre Bilgisi, Motor ve Araç Tekniği Bilgisi ve İlkyardım) dersini aldıktan sonra uygulamalı olarak direksiyon dersleri almanız yeterlidir.

Ancak “B” sınıfı Otomobil Sürücü Belgeniz varsa ve “A2” sınıfı Motosiklet Sürücü Belgesi almak istiyorsanız; A2 sertifika sınıfının direksiyon eğitiminin tamamına devam ederler.

5. Sınav bilgileri;

a-Kurs sonunda “A2” sınıfı Sürücü Belgesi için Milli Eğitim Bakanlığının Belirlediği Dönemlere ait sınav tarihlerinde; toplam 45 soruluk sınava tabi olurlar.

Motor Tekniği (10 soru),
Trafik ve Çevre Bilgisi (20 soru),
İlkyardım Bilgisi (15 soru).

“B”,”C”,”D”,”E”,”F” veya “H” (otomobil) sınıfı Sürücü Belgesine sahip olan adaylar; A2 sınıfı (Motosiklet) Sürücü Belgesi (ehliyet)almak isterlerse, A2 sertifika sınıfının direksiyon eğitiminin tamamına katılmaları gerekmektedir.

b-Yukarıda söz edilen teori sınavından 70 ve üzeri not alarak teorik sınavını geçmeniz durumunda yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından o döneme ait belirlenen bir tarihte direksiyon sınavına girmeniz gerekiyor.

6. Teorik ve direksiyon sınavlarında sınav hakkı 4′tür.