C Kamyon Tır Çekici Ehliyeti

c-surucu-belgesi

*01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olan sürücü belgesi sınıfları.

“C” sınıfı sertifika: Azami yüklü ağırlığı 750 kilogram olan kamyon ve çekici kullananlar alacaktır.

Geçerlilik süresi:5 yıl
Yaş şartı:21
Sahip olması gereken ehliyet sınıfı:”B”
 
“C” SINIFININ Kapsadığı ehliyet:“M” (MOPED) , “B” (OTOMOBİL-KAMYONET), “B1″ (ATV) ,”C1” (KAMYON-ÇEKİCİ) ve “F” (TRAKTÖR)
“C1” sınıfı sertifika: Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla ve 7500 kilogramı geçmeyen yük taşımak için imal edilmiş (8+1 koltuk) Kamyon ve Çekici kullanacaklar alacaktır.
 
Geçerlilik süresi:5 yıl
Yaş şartı:18
Sahip olması gereken ehliyet sınıfı:”B”
 
“C1” SINIFININ Kapsadığı ehliyet:“M” (MOPED) , “B1″ (ATV) ,”B” (OTOMOBİL-KAMYONET)  ve “F” (TRAKTÖR)
“C1E” sınıfı sertifika: Azami yüklü ağırlığı 750 kilogram ve maksimum 12.000 kilogramı geçmeyen yük taşımak için imal edilmiş Römorklu Kamyon ve Çekici kullanacaklar alacaktır.
 
Geçerlilik süresi:5 yıl
Yaş şartı:18
Sahip olması gereken ehliyet sınıfı:”C1″
 
“C1E” SINIFININ Kapsadığı ehliyet:“M” (MOPED) , “B1″ (ATV) ,”B” (OTOMOBİL-KAMYONET) ,”BE” (RÖMORKLU OTOMOBİL-KAMYONET) ,”C1″ (KAMYON-ÇEKİCİ) ve “F” (TRAKTÖR)
“CE” sınıfı sertifika: Azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçmeyen yük taşımak için imal edilmiş Römorklu Kamyon ve Çekici kullanacaklar alacaktır.
 
Geçerlilik süresi:5 yıl
Yaş şartı:21
Sahip olması gereken ehliyet sınıfı:”C”
 
“CE” SINIFININ Kapsadığı ehliyet:“M” (MOPED) , “B1″ (ATV) ,”B” (OTOMOBİL-KAMYONET) ,”BE” (RÖMORKLU OTOMOBİL-KAMYONET) ,”C1″ (KAMYON-ÇEKİCİ) ve “F” (TRAKTÖR),”C” (KAMYON-ÇEKİCİ),”C1E”,”F”

 

Genel Şartlar

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
1) T.C. kimlik numarası

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim

durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği

3) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmamış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

B) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgah izni veya öğrenim vizesi

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

C) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.
4. Teorik (Trafik ve Çevre Bilgisi, Motor ve Araç Tekniği Bilgisi ve İlkyardım) dersini aldıktan sonra uygulamalı olarak direksiyon dersleri almanız yeterlidir.

Ancak “B” sınıfı Otomobil Sürücü Belgeniz varsa ve “C” sınıfı Sürücü Belgesi almak istiyorsanız; bu sınıflara ait sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersine 12 saat devam ederler.

5. Sınav bilgileri;

a-Kurs sonunda “C” sınıfı Sürücü Belgesi için Milli Eğitim Bakanlığının Belirlediği Dönemlere ait sınav tarihlerinde; toplam 60 soruluk sınava tabi olurlar.

Motor Tekniği (16 soru),
Trafik ve Çevre Bilgisi (21 soru),
İlkyardım Bilgisi (13 soru).

“B” sınıfı Sürücü Belgesine sahip olan adaylar; C sınıfı Sürücü Belgesi (ehliyet)almak isterlerse; bu sınıflara ait sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersine 12 saat devam ederler.

b-Yukarıda söz edilen teori sınavından 70 ve üzeri not alarak teorik sınavını geçmeniz durumunda yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından o döneme ait belirlenen bir tarihte direksiyon sınavına girmeniz gerekiyor.

6. Teorik ve direksiyon sınavlarında sınav hakkı 4′tür.